Các gói kênh

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại liên hệ

Điện thoại liên hệ

Đăng ký dịch vụ

Thu cước

Thông tin hữu ích

Tin tức

Đăng ký lắp đặt thuê bao mới
Họ tên : Điện thoại liên hệ : Địa chỉ lắp đặt : Thời gian yêu cầu : Chọn gói : Đầu thu : a0idqz
Gia hạn thuê bao
Số thẻ giải mã : Thời gian gia hạn : Hình thức thanh toán : Địa chỉ thu cước : Tên & ĐT liên hệ : Ghi chú : kgeqp2

Trang chủ » Thông tin chung » Bảng phí lắp đặt thiết bị

Bảng phí lắp đặt thiết bị đầu thu

Bảng phí lắp đặt đầu thu AVG áp dụng đối với các hình thức truyền dẫn như sau:
  Đầu thu mặt đất (DTT) lắp đặt anten trong nhà

  Phí lắp đặt là 150.000 VNĐ

(Đã bao gồm anten trong nhà)

  Đầu thu mặt đất (DTT) lắp đặt anten ngoài trời

  Phí lắp đặt là 150.000 VNĐ 

(Đã bao gồm 10 m dây cable + Anten ngoài trời)

  Đầu thu vệ tinh (DTH) lắp đặt chảo thu tín hiệu

  Phí lắp đặt là 200.000 VNĐ

(Đã bao gồm 20 m dây cable + Chảo)